BẢO HIỂM

HỖ TRỢ Y TẾ Ở NƯỚC NGOÀI Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản
Quyền lợi 1 . Chi phí y tế và chi phí nha khoa do tai nạn ở nước ngoài bao gồm nội trú và ngoại trú :
Chi phí y tế đối với việc theo dõi và điều trị tại Việt Nam bao gồm
 • Người được bảo hiểm 65 tuổi trở xuống
 • Người được bảo hiểm 65 tuổi trở lên
2,100,000,000
1,050,000,000
1,575,000,000
1,050,000,000
1,050,000,000
525,000,000
Quyền lợi 2 . Trợ cấp khi nẳm viện ở nước ngoài
Thanh toán 1.050.000 VND cho mỗi ngày nằm viện của người được bảo hiểm ở nước ngoài
52,500,000 21,000,000 21,000,000
Quyền lợi 3. Di chuyển y tế khẩn cấp
Thanh toán các chi phi vận chuyển y tế khẩn cấp do travel guard cung cấp
 
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Quyền lợi 4 . Đưa thi hài về Việt Nam
Thanh toán các chi phí cho dịch vụ Travel Guard cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bị tử vong trong khi thực hiện chuyến đi về Việt Nam
 
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Quyền lợi 5 . Đưa thi hài về Nước nguyên xứ
Thanh toán các chi phí cho dịch vụ cho Travel guard cung cấp khi hồi hương thi hài của Người được bảo hiểm bị tử vong trong khi thực hiện chuyến đi về nước nguyên xứ
 
630,000,000 315,000,000 210,000,000
Quyền lợi 6 . Dịch vụ trợ cấp toàn cầu Travel Guard
Luôn sẵn sang 24 giờ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ khẩn cấp toàn cầu cho bạn trong suốt chuyến đi và được cung cấp hoàn toàn miễn phí . Chỉ cần thực hiện cuộc gọi đến Tổng Đài Trợ Giúp Khẩn Cấp của Tracel Guard bắt cứ lúc nào để nhận được các dịch vụ sau đây :
 • Tư vấn dịch vụ y tế Trợ giúp khi nhập viện Vận chuyển y tế khẩn cấp
 • Trợ giúp về dịch vụ hành lý
 • Trợ giúp về dịch vụ pháp lý
 • Trợ giúp thu xếp vé máy bay khẩn cấp
Bao gồm Bao gồm Bao gồm
Quyền lợi 7. Thăm viếng tại bịnh viện
Thanh toán các chi phí phát sinh cho một người họ hàng hay bạn bè sang chăm sóc nếu Người được bảo hiểm không thể được vận chuyển cấp cứu và cần phải nằm viện từ hơn 5 ngày trở lên ở nước ngoài
126,000,000 84,000,000 63,000,000
Quyền lợi 8 . Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ
Thanh toán các chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang để thu xếp việc hồi hương thi hài người được bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết
105,000,000 105,000,000 63,000,000
Quyền lợi 9 . Chăm sóc trẻ e 
Thanh toán các chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang đưa con dưới ( 18 tuổi) của người được bảo hiểm về Việt Nam sau khi người được bao hiểm phải nằm viện
126,000,000 84,000,000 63,000,000
HỖ TRỢ TAI NẠN CÁ NHÂN Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản
Quyền lợi 10. Tử vong và thương tật do tai nạn
 • người được bảo hiểm dưới 65 tuổi
 • -Người người được bảo hiểm dưới 65 trở lên
 • Trẻ em được bảo hiểm (theo hợp đồng bảo hiểm Gia đình )
3,150,000,000
1,050,000,000
525,000,000
2,100,000,000
1,050,000,000
525,000,000
1,050,000,000
525,000,000
525,000,000
 
Quyền lợi 11. Bảo hiểm với số tiền gấp đôi với phương tiện vận chuyển công cộng  ( chỉ áp dụng cho chương trình bảo hiểm cao cấp )
 • người được bảo hiểm dưới 65 tuổi
 • -Người người được bảo hiểm dưới 65 trở lên
 • Trẻ em được bảo hiểm (theo hợp đồng bảo hiểm Gia đình )
6,300,000,000
2,100,000,000
1,050,000,000
Không áp dụng Không áp dụng
Quyền lợi 12 . Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em
Hỗ trợ chi phí học hành cho mỗi người con trong giá thú (dưới 23 tuổi trở xuống , đang là sinh viên toàn thời gian tại một trường phổ thông trung học được công nhận ) trong trường hợp Người được bảo  hiểm bị tử vong do tai nạn
 
52,500,000 10,500,000 10,500,000
HỖ TRỢ ĐI LẠI Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản
Quyền lợi 13. Hủy bỏ chuyến đi
Thanh toán tiền đi lại và tiên phòng đã trã trước và không được bồi hoàn do hủy chuyến đi, với điều kiện là việc hủy chuyến phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày khởi  hành tại Việt Nam
157,500,000 105,000,000 105,000,000
Quyên lợi 14. Hoãn chuyến đi
Thanh toán các chi phí hành chính phát sinh liên quan dên việc đặt lại vé và chỗ ở của Người được bảo hiểm đã trả trước , với điều kiện là
việc hoãn chuyến đi phải xảy ra trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành từ Việt Nam.
21,000,000 10,500,000 Không áp dụng
Quyền lợi 15 .Rút ngắn chuyến đi trường hợp máy bay bị không tặc
Thanh toán các chi phí về đi lại và chỗ ở bị tăng thêm hoặc mất đi do chuyến đi của Người được bảo hiểm bị rút ngắn sau khi chuyến đi đã bắt đầu
157,500,000 105,000,000 Không áp dụng
Quyền lợi 16. Hỗ trợ người đi cùng
Thanh toán các chi phí cho phần còn lại của chuyến đi chưa thực hiện theo lịch trình của người thân hoặc người đi cùng do người được bảo hiểm phải nằm viện và chuyến đi dự kiến bị gián đoạn
126,000,000 84,000,000 Không áp dụng
Quyền lợi 17. Hành lý cá nhân bao gồm máy tính sách tay
Thanh toán cho tồn thất hoặc thiệt hại đối với hành lý, quần áo và tư trang, máy tính sách tay( tối đa 10.500.000VND đối với đồ vật hoặc cặp hoặc bộ đồ vật và tối đa 21.000.000 đối với máy tính sách tay)
52,500,000 31,500,000 21,000,000
Quyến lợi 18 . Hành lý bị đến chậm
Thanh toán 4.200.000 VND cho mỗi 8 tiếng liên tục hành lý của Người được bảo hiểm đến chậm khi ở nước ngoài
10,500,000 10,500,000 10,500,000
Quyền lợi 19. Giấy tờ đi đường – Mất tiền cá nhân
-Thanh toán các chi phí đi lại và chỗ ở của người được bảo hiềm bao gồm cả chi phí xin cấp hộ chiếu mới, vé vận chuyển và các giấy tờ đi lại khác
-Mất tiền do bị trộm sẽ được bảo hiểm (với số tiền tối đa là 6.300.000VND)
 
63,000,000 42,000,000 31,500,000
Quyền lợi 20 . Chuyến đi bị trì hoãn
Thanh toán 2.100.000 cho mỗi 6 tiếng lien tục chuyến đi bị trì hoãn
 
21,000,000 15,750,000 10,500,000
Quyền lợi 21.Lỡ nối chuyến
Thanh toán 2.100.000 cho mỗi 6 tiếng lien tục bị lỡ nối chuyến
 
4,200,000 4,200,000 4,200,000
Quyền lợi 22 . Chuyến đi bị gián đoạn
Thanh toán cho phần không được sử dụng của chuyến đi đối với tổn thất  về đi lại va / hoặc chi phí đã trả trước
157,500,000 105,000,000 không áp dụng
Quyền lợi 23 . Trách nhiệm cá nhân
Thanh toán cho người được bả hiểm các trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba hoặc những thiệt hại về tài sản của bên thứ ba do lỗi bất cẩn của gười được bảo hiểm gây ra
 
2,100,000,000 1,575,000,000 1,050,000,000
Quyền lợi 24. Bắt cóc và con tin
Thanh toan 3.150.000 VND cho mỗi 24 tiếng người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin xảy ra  trong chuyến đi nước ngoài
105,000,000 63,000,000 42,000,000
CÁC QUYỀN LỢI ĐẶT BIỆT KHÁC Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản
Quyền lợi 25. Bồi hoàn khẩu trừ đối với phương tiện thuê
Thanh toán khấu trừ bồi thường đối với phương tiện người được bảo hiểm thuê sử dụng và tai nạn ở nước ngoài
 
10,500,000 Không áp dụng Không áp dụng
Quyền lợi 26.  Ưu đãi dành cho khách choi golf
-Mất mát hư hỏng đối với dụng cụ golf
-Cú đánh Hole-in-one
-Phí thuê sân
14,700,000
4,200,000
14,700,000
10,500,000
Không áp dụng
10,500,000
6,300,000
Không áp dụng
6,300,000
Quyền lợi 27. Hỗ trợ tổn thất tư gia và hỏa hoạn
Thanh toán cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản trong gia đình gây ra bởi hỏa hoạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm
105,000,000 63,000,000 21,000,000
Quyền lợi 28. Tự động gia hạn hợp đồng bảo hiểm
Đối với hợp đồng bảo hiểm theo chuyến đi, thời gian bảo hiểm sẽ tự động kéo dài hơn 72h miễn phí trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải những sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát
Hợp đồng bảo hiểm sẽ được gia hạn đến 30 ngày không tính phí bổ sung nếu người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc kiểm dịch y tế
 
Bao Gồm Bao Gồm Bao Gồm
Quyền lợi 29 . Bảo hiểm trong trương hợp bị khủng bố
Toàn bộ các quyền lợi tù 1 đến 28 của chương trình bảo hiểm đều được áp dụng khi chúng xảy ra bởi các hành động khủng bố khi được người bảo hiểm ở nước ngoài
 
Bao Gồm Bao Gồm Bao Gồm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Ms Xuân
0918363359
Mr Nhân
0908265889
Ms Hiền
0932121041
Ms Diệu
0907158487
Mr Sang
0938683151
Ms Oanh
0974946136
Mr Thành
0989778972
Ms Tâm
0987065959
Ms Hằng
0933020074
Mr Hậu
0908234214
Ms Trang
0933612662
Ms Tuyền
01219648448
Ms Trinh
0907776759
(08) 3960 3780
0918363359
Email: thanglong_co@yahoo.com

FACEBOOK

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 25

Đã truy cập : 113111