Loại Mua vào Bán ra
CAD 17539.83 17928.58
CHF 22596.47 23050.77
EUR 26576.28 26894.03
GBP 29729.53 30206.17
JPY 198.86 202.66
THB 677.26 705.53
USD 22675 22745