Loại Mua vào Bán ra
CAD 18141.55 18543.62
CHF 23105.71 23570.23
EUR 26829.66 27163.7
GBP 30319.74 30805.81
JPY 199.09 202.89
THB 672.74 700.82
USD 22690 22760