Loại Mua vào Bán ra
CAD 17553.32 17942.1
CHF 22554.27 23007.66
EUR 26661.42 26980.12
GBP 30249.2 30734.09
JPY 202.4 206.26
THB 695.93 724.98
USD 22740 22810