Loại Mua vào Bán ra
CAD 17942.33 18340
CHF 23282.07 23750.15
EUR 27604.17 27934.2
GBP 31350.49 31853.11
JPY 201.59 205.45
THB 699.4 728.59
USD 22675 22745